De mondhygiënist

Een mondhygiënist is een op Hbo-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg.
Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaars.

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende:
  • Wijzigingen in uw persoonsgegevens (naam,adres,telefoonnummer en e-mailadres), wijzigingen van verzekeringsmaatschappij en wijzigingen in uw gezondheid (met name medicijngebruik) dient u te allen tijden aan mij door te geven.

Een verwijsbrief van de tandarts is niet meer nodig.


Heeft u een klacht?

Indien de verleende zorg onverhoopt van mindere kwaliteit is dan gewenst, kan een patiënt een klacht indienen. Ik ben als mondhygiëniste lid van het NVM dus automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt. Aanvullende informatie over klachtenprocedures kunt u verkrijgen via het secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn:

Klachtencommissie Paramedici
Postbus 18800
3501 CV Utrecht
www.klachtencommissieparamedici.nl

Uw gegevens

In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan: Privacy Verklaring TGPC.